Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhled trhu fúzí

9. 5. 2007

Výhled trhu fúzí a akvizic 

 

V roce 2006 pokračoval boom trhu fúzí a akvizic v oblasti malých a středně velkých podniků,. přetrvává bez přerušení do těchto dnů. Zvyšoval se nejen počet transakcí, ale i prodejní ceny německých malých a středně velkých podniků. Vývoj roku 2006 tak v této oblasti překročil všechna očekávání. Stalo se tak poté, co v roce 2000 praskla bublina New Economy. Byl tak nejúspěšnějším transakčním rokem v oblasti malých a středně velkých firem.

 

 

 

I když se euforie bude v první polovině tohoto roku opakovat, lze v druhé polovině roku očekávat zpomalení vývoje, neboť investoři se budou pravděpodobně stěhovat z Evropy do Asie. Budoucí vývoj je tak trochu nejasný. Od začátku roku 2003 se zájem zahraničních investorů orientuje na malé a střední německé podniky. Příčinou byly především čtyři faktory. Zaprvé spekulace o nadprůměrných vyhlídkách na zisky v situaci "distressed economy" (hospodářství v "blbé náladě"), kdy v Německu dosahovalo nízkého růstu a sociální systém byl churavý. Zadruhé probíhající rozšiřování na východ: Německo bylo využívané jako odrazový můstek do stále se rozšiřujícího se vnitřního trhu EU a se stalo atraktivním místem. Zatřetí nezadržitelně pokračující globalizace, která od stratégů a finančních investorů stále více vyžaduje regionální prezentaci, začtvrté pak pozitivní hodnocení malých a středních podniků. Vedle toho výrazně vzrostla nejen poptávka mezinárodních investorů, ale došlo i k trvalému oživení na straně nabídky. To se děje na jedné straně díky stále se vyostřující poptávce, na druhé straně pak implementací přísnějších směrnic systému Basel II., která ztěžuje podnikatelům v oblasti malých a středně velkých podniků nejen financování růstu, ale i pouhé refinancování jejich operativního podnikání, aniž by byl využit nový vlastní kapitál. Ve svém výsledky vedla v Německu koexistence všech těchto impulzů určovaných trhem k boomu v oblasti fúzí a akvizic malých a středně velkých podniků v roce 2006 a lze ho předpokládat nejméně v první polovině roku 2007.

 

Skutečnost překonala prognózy

 

Loňský rok zachvátil celou branži fúzí a akvizic. Jak počet transakcí, tak ale i realizované ceny předčily ty nejoptimističtější prognózy a předčily už tak úspěšný rok 2005. Příčinou tohoto vývoje u malých a středních podniků v Německu byla především obnova poptávky zahraničních investorů o podniky této velikosti. Intenzivnější zájem projevovali především finanční investoři z anglosaských zemí, kteří rozpoznali v malých a středně velkých podnicích vděčné kandidáty na převzetí. Na druhé straně nastoupila široce rozptýlená geografická diverzifikace mezinárodní investorské základny, přičemž vedle tradičních investorů, jako USA nebo západní státy, se poprvé objevili také investoři z východní Evropy, Číny a Indie, kteří uskutečnili významné akvizice v oblasti německých malých a středně velkých podniků. V celkovém pohledu dominovali zahraniční investoři, kteří zaujali v oblasti německých malých a středních podniků na trhu fúzí a akvizic osmdesátiprocentní podíl. Investoři ze zahraničí oproti domácím platí zpravidla o třicet procent vyšší ceny. Velký zájem byl v loňském roce především o středně velké podniky z oblasti IT, bezpečností techniky, automobilové oblasti, farmacie a technologie.

 

Vedle tohoto masivního vzestupu poptávky ale zesílily na straně nabídky na trhu transakcí vzrůstající obavy z nově zaváděných daní stejně jako pomalu rostoucí ochota k prodeji ze strany podnikatelů v oblasti středních firem. V polovině minulého roku se totiž začalo diskutovat v Německu o zvýšení daní z prodeje a o hrozícím zavedení milionářské daně. Tato situace pozitivně ovlivnila prodej podniků.

 

Ceny malých jsou přitažlivé

 

Logickým důsledkem dalšího růstu počtu transakcí byl i nárůst realizovaných prodejních cen německých malých a středně velkých podniků. To se odráží odpovídajícím způsobem i v časovém průběhu obratu a EBIT-Multiples, které jsou specifické pro malé a středně velké podniky. Logika, která stojí za tímto multiplikačním faktorem, je jednoduchá a vychází z úvahy, že podobné podniky na trhu se mají obchodovat za srovnatelné ceny. Aby bylo možné získat indikativní hodnotu malé či střední firmy, je třeba vynásobit obratový, resp. EBIT-Multiple odpovídajícím finančním ukazatelem podniku, který se má posuzovat, aby bylo možné rychle získat první čísla o podniku, který se může stát východiskem pro prodejní cenu.

 

Poté, co se hodnoty podniků na základě úspěšně uzavřených transakcí malých a středních podniků stabilizovaly koncem roku 2005 a koncem loňského roku se výrazně zvýšily, vyústil tento vývoj do značného růstu poptávky zahraničních investorů v roce 2006 a ceny středních podniků tak v Německu výrazně stouply. Růst cen zaznamenaly obory, jako chemie, farmacie, výroba strojů a zařízení, média, textil a konfekce. Naopak podniky z oborů telekomunikací, transportu a logistiky, výroby potravin a poživatin, obchodu a e-commerce jakož i výroba vozidel a jejich příslušenství zaznamenaly ztráty. Vedle zvýšeného počtu transakcí se vysvětluje výrazný růst cen i kontinuálním zostřujícím se soubojem na straně nabízejících mezi strategickými investory a privátními Equity fondy z anglosaského světa. Na jedné straně byli ochotni nejen stratégové sáhnout kvůli převzetí německého středního podniku hlouběji do kapsy než dříve, ale byli to i finanční investoři. Na druhé straně sedí kapitáloví investoři na tak gigantické hoře kapitálu jako nikdy dříve, což je vede v tvrdé soutěži s konkurencí ke krátkodobým investicím, aby tak dosáhly svých náročných cílů pokud jde o výnosnost a aby tak zajistily svou existenci. Vedeni pozitivním vývojem světové konjunktury, stoupajícími burzami a tím silně pozitivně korelující a vzrůstající ochotou investovat byly v Německu majitelé malých a středních firem schopni - a je tomu i nyní - realizovat znatelně nadprůměrné zisky z prodeje za své podniky. Vyšší hladina cen je výsledkem přehřátého trhu. Proto je otázkou trvalost a stabilita současného hodnocení a nelze vyloučit, že v druhé polovině roku dojde k poklesu cen za malé a střední podniky.

 

Trvající euforie v prvním pololetí 2007

 

Naopak v prvním pololetí 2007 bude vládnout dobrá nálada, neboť poptávka po nových M&A obchodech je velká. Nezměněná velká přítomnost mezinárodních investorů a přetrvávající pozitivní atmosféra k převzetím ze strany anglosaských společností private equity bude určovat vývoj v oblasti malých a středních podniků přinejmenším v prvním pololetí roku 2007 se tak bude tento vývoj udržovat na vysoké úrovni. To platí jak pro počet transakčních případů, tak i pro vyplácené kupní ceny.I když se už začíná pomalu projevovat odliv zájemců na východ, díky skutečnosti, že Německo nyní stále ještě může nabídnout velký počet atraktivních cílů pro převzetí a majitelé jsou ochotni k prodeji, neexistuje z krátkodobého hlediska důvod k obavám. Ale už nyní je zcela jasně cítit, že majitelé malých a středních podniku v souvislosti se vzrůstajícími obavami z daní a z toho vyplývající daňové nejistoty začínají váhat.

 

Dosavadní trendy M&A budou pokračovat

 

I přesto budou trendy z minulého roku v oblasti M&A pokračovat. Lze identifikovat šest relevantních efektů, které lze přiřadit trendům nabídky a poptávky. Oblast poptávky po středních firem transakčního trhu je nyní určována zejména třemi trendy: zaprvé anglosaští finanční investoři objevili německý střední stav jako vděčný cíl. Přitom se zaměřili zejména na menší podniky, tedy podniky s ročním obratem kolem 30 až 50 miliony eur. Zájem je především o dobře umístěné a etablované podniky na světovém trhu se stabilním cash-flows, které mají velmi hodnotné výrobní portfolio a značku s dobrou reputací. Za to jsou ochotny zaplatit i nadprůměrné ceny

 

Zadruhé německé malé a střední podniky se staly centrem pozornosti východoevropských a asijských, zejména čínských a indických investorů. Co ještě před nedávnem bylo nemyslitelné, stalo se naprosto běžným jevem. Východoevropští, čínští a indičtí investoři totiž disponují díky dobře se vyvíjejícímu se trhu dostatkem kapitálu, a sami se mohou aktivně podílet na transakčním trhu na západě. V případě indických investorů se sice jedná o velmi nedávný M&A trend, ale vzhledem k tomu, že růst indické ekonomiky je prudký, je jen otázkou času, kdy budou M&A trh v Německu v oblasti malých a středních podniků také spoluurčovat. Pro investory z východu je u akvizic malých a středně velkých podniků důležitá především značka a progresivní technologie. Tyto faktory jim umožňují zhodnotit své výrobky prostřednictvím uznávané německé značky a uvnitř koncernu realizovat progresivní technologie. Tak se prosazují i na vlastních domácích trzích. Výhody vyplývající ze soutěže.

 

Zatřetí větší zájem o německé malé a střední podniky projevují také globálně působící velké koncerny, většinou z anglosaského světa. Jde jim především o progresivní technologie a/nebo o obchodní kontakty ke klíčovým zákazníkům. Převzetí má i přes velkou diskrepanci vzhledem k velikosti podniku dalekosáhlý strategický význam. Jestliže se nadnárodnímu koncernu včas podaří akvizice progresivní technologie, kterou by nemohl vzhledem k patentové ochraně zkopírovat, může dosáhnout v mezinárodní soutěži výraznou výhodu. O to je zájem především v průmyslu s krátkým produktovým cyklem. Kromě toho nabízejí malé podniky velkým koncernům i možnost navázat kontakty se zákazníky, jestliže mají smluvně uzavřené dohody ke klíčovým odběratelům.

 

Tři faktory

 

Nabídka na straně německých malých a středních podniků je určována třemi faktory. Zaprvé se zvyšuje ochota německých majitelů tyto jednotky prodat.Ukazuje se, že věk prodávajících se snižuje a více než jedna třetina z nich zasahuje věkovou skupinu od 45 do 55 let. V oblasti IT a služeb je podíl těch, kteří chtějí svou firmu prodat, dokonce ještě mnohem vyšší.

 

Zadruhé se zlepšilo, byť pomalu, za to ale kontinuálně, uznání privat equity investorů v oblasti německých malých a středních podniků. Jde o vývoj, který přispívá rovněž k zvyšování transakcí v oblasti fúzí a akvizic. Zatímco ještě před rokem 2006 pokládal střední stav účastnický kapitál za zapovězený a privátními Equity fondy se v boji o vedoucí roli ve vlastním podniku opovrhovalo, tento obraz se mezitím zásadně změnil. Seriózní holdingové společnosti vykonaly svou úspěšnou spoluprací s malými a středními podniky pionýrskou práci a zlepšily tak obraz privátní equity v německém sektoru malých a středně velkých podniků. Na druhé straně se musely středně velké podniky otevřít implementací přísnějších směrnic Basel II novým zdrojům refinancování, což tento proces dodatečně otevřelo.

 

Zatřetí stoupá daňová nejistota německých podniků plynule od roku 2006, což působilo proti oběma uvedeným pozitivním efektům a ochromuje to trh transakcemi v Německu v oblasti malých a středních podniků.

 

Vystřízlivění v druhém pololetí 2007

 

Nejpozději ve druhém pololetí 2007 se mohou objevit na do té doby jasném nebi mraky do té doby jasném nebi M&A transakcí. Vedle obav z nových daní se začaly objevovat další faktory, které podněcují důvody k obavám. Především je patrné, že se první investoři, kteří stály za M&A boomem, stěhují do zahraničí. Cílem jejich investic jsou asijské země na dálném Východě. Příznačným příkladem změn je britská holdingová společnost 3i, která je ve svém oboru největším privat equity fondem v Evropě. V poslední době Britové zavřeli přibližně polovinu svých kanceláří a přibližně stejný počet kanceláří otevřeli v Asii. Evropa jako místo nových investic vychází z módy, a to se týká i německého M&A trhu v oblasti malých a středních podniků, která je kromě toho přehřátá. Od roku 2005 se neustále zvyšuje počet transakcí a realizovaných prodejních cen německých malých a středních podniků a dosáhlo se mezitím rekordní úrovně. Na pozadí tohoto vývoje se zdá být korektura zbytečná a v rámci normálního tržního cyklu málo překvapivá. Proto je možné od druhé poloviny roku 2007 očekávat na německém trhu fúzí a akvizic ochlazení.

 

I když boom v oblasti fúzí a akvizic bude v Německu, a to i v oblasti malých a středních podniků. pokračovat nejméně do poloviny roku 2007, mohl by se tento bezoblačný obraz v druhé polovině roku zatáhnout. Příčinou bude zaprvé stoupající daňová nejistota, která bude ovlivňovat nabídkovou stránku na trhu v oblasti středních podniků. Zadruhé se začne projevovat stěhování investorů směrem na Východ. Tak začne v Německu klesat poptávka po malých a středních společnostech. Přehřátý trh se tak bude alespoň střednědobě ochlazovat. To se projeví v roce 2007 nižším počtem transakcí nižším objemem realizovaných cen.

 

Michael Keller, Klein & Coll.,Martin Vlach, Griesheim